• +46 19 20 65 10
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EJOT® Wimount - Energieffektivt montagesystem

Ett pålitligt och enkelt system för permanenta installationer av fönster och dörrar vid nybyggnation och tilläggsisolering av fasad utan onödiga termiska förluster.
Eliminering av värmebryggor genom montage i byggnadens isolerskikt
Effektiv tätning minskar värmeförluster, kondensbildning och uppkomst av fukt och mögel
Termiskt effektiva infästningar och montagedetaljer med låg värmeledningsförmåga
Image

Ett enkelt, säkert och hållbart installationssystem

  • Montage av infästningar, utan exempelvis olika typer av lim, i byggnadens bärande underkonstruktion.
  • Metoden tar stor hänsyn till omgivande material i valet av lämplig infästning. Provdragningar utförs om så krävs, exempelvis vid underlag av lättbetong, betonghålsten och liknande porösa underlag.
  • Systemet kan med fördel monteras i ett tidigt skede under byggnationen och är inte beroende av att närliggande material är monterat för att kunna installeras.

EJOT® WIMOUNT är ett energieffektivt montagesystem för fönster och dörrar och kan med fördel monteras i Passivhus. Systemet bör installeras med hänsyn taget till de förväntade termodynamiska processerna som byggnaden bjuder-först då är det möjligt att utnyttja systemets hela potential och uppnå en hög total nivå av energibesparing för hela bygganden.

När fönster monteras utanpå fasaden, i liv med isoleringsskiktet, nyttjas solens värmeenergi, vilket har stor påverkan speciellt vid energieffektiv- och passivhusdesignade byggnader där tillgången av tilläggsvärme är begränsad. Montering i isolerskiktet förhindrar att värmebryggor bildas.

Image
Image

KUNDSERVICE
019 20 65 10
infoSE@ejot.com

ADRESS
EJOT Sverige AB
Sandtagsvägen 9
702 36 Örebro
Sweden

Image
DIGITAL NÄRVARO
Typgodkännande av ytbehandlingar.
© 2021 EJOT Sverige AB