• +46 19 20 65 10
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hållbarhet

Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet
Image
EJOT erhöll den första miljöpåverkningsdeklarationen (EPD) för ankartillverkning och vi kan nu presentera ett omfattande och komplett dokument för hållbarhet och balans när det gäller miljöpåverkan av våra produkter. EPD för ankar- och fästelement inom områdena låglutande tak och ventilerad fasad har följt senare.

Produkter för området lättviktskonstruktioner kompletterar nu EJOTs sortiment när det gäller bedömning av miljöprestanda för byggnader enligt EN 15978.
Miljöskydd och hållbar resursanvändning tillhör de viktigaste framtida projekten. Hållbarhet blir allt viktigare för bygg- och fastighetsbranschen.

Byggnader bedöms ur ekologisk aspekt efter värden som energieffektivitet och resurskonsumtion med mera. De offentliga upphandlande myndigheterna inkluderar särskilt dessa kriterier i sina avtal.

När det gäller framtida byggprodukthandlingar krävs certifikat avseende de grundläggande kraven: hygien, miljö, hälsoskydd och hållbar användning av naturresurser. EJOT lever upp till dessa krav.
Image

Företagets koldioxidavtryck

Corporate Carbon Footprint – Vi blir miljövänligare och har koll på hur verksamheten belastar miljön. Vi har mätt och empiriskt tagit fram siffror för vilken vår belastning är.

Corporate Carbon Footprint innebär en beräkning av ett koldioxidavtryck för samtliga delar i företagets affärsverksamhet (även känt som ett företagens koldioxidavtryck).

Tanken är att få fram ett underlag för analys, bedömning och hantering av växthusgasutsläpp. Vi har tagit fram företagets CCF och beräknat meningsfulla nyckeltal. Vi arbetar för en ständig reduktion av vår miljöbelastning. Våra carbon footprints överensstämmer med internationellt erkända standarder (Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064)

En rapport om vår verksamhet som defineras som 'Cirkulär' finns tillgänglig här nedan.
Corporate Carbon Footprint Report 2019 (ENG)
Corporate Carbon Footprint Report 2018 (ENG)

Vad gör EJOT?

Som ledande tillverkare av fästelement vill vi ta ansvar för våra produkter. EJOT har ett tydligt program fram till 2021 för att minska miljöbelastningen och därmed få en förbättrad hållbarhet. Detaljer om mål, projekt och strategiska mål kan du läsa om längre ner.

Vår CCF (Corporate Carbon Footprint) rapport kan delas in i fem 'Cirkulära' nivåer;
Minskad produktion genom delningsekonomi
Den första nivån för cirkularitet är att använda tillgångar optimalt genom att till exempel dela på dem. Istället för att erbjuda ägandeskap erbjuder du tillgång. Uber och bilpooler är exempel på verksamheter som har delningsekonomi som affärsmodell.
Förläng produktens livstid
Nästa nivå handlar om att förlänga livstiden på en produkt genom underhåll eller varför inte erbjuda produkter som tjänster. Philips har testat konceptet att sälja ljus istället för lampor och företaget åtar sig då att se till att det finns ljus på en viss plats, vilket sätter fokus på livslängd snarare än försäljning av produkter.
Återanvändning av befintliga produkter
Den tredje nivån är att sluta cirkeln genom att återanvända befintliga produkter. Second hand är ett klassiskt exempel men det kan även röra sig om till exempel affärsmodeller där man restaurerar produkter som tidigare betraktats som osäljbara.
Renovering eller återtillverkning
Den fjärde nivån tas i beaktande om det behövs mer omfattande insatser för att ta tillvara på den gamla produkten när den inte längre är användbar som den är. Genom utbyte av delar eller genom att ta tillvara på komponenter i nytillverkning kan resurser användas effektivt.
Återvinning av material 
Fungerar ingen av de fyra första nivåerna så är den sista nivån i ett cirkulärt flöde återvinning. De förbrukade delarna kan bli till nya material eller komma till nytta på annat sätt.

Projekt fram till 2021 och strategiska mål

Program fram till 2021
På olika ställen har vi redan konverterat belysningssystemen från konventionella system till LED. VI har identifierat att tryckluftsystem har hög potential för energibesparingar. Därför har vi lanserat olika projekt för att spara energi och därmed CO2. För att identifiera de största energikonsumenterna utför professionella tjänsteleverantörer energieffektivitetsanalyser och vidtar åtgärder.

Ventilationssystem byts successivt ut till den senaste tekniken och detta ska vara fullt utbytt till år 2021. Expansionen av värmeåtervinning vid ventilationssystemen kan spara energiresurser. Kombinerade kraftvärmeverk har redan beställts på två stora anläggningar. Naturgas har en mycket lägre emissionsfaktor än el. Den återvunna energin används i vårt uppvärmningsnät och för driften av våra större maskiner. På olika platser, som i Ciasna / Polen, var den nya byggnaden utrustad med ett byggkontrollsystem och ett energimätningssystem. Ytterligare anläggningsspecifika projekt planeras.

Med jämna mellanrum inspekteras våra webbplatser i enlighet med miljöstandarden ISO 14001. Utöver en kontinuerlig förbättring av systemet fokuseras också på att öka medvetenheten hos våra medarbetare.

Under 2013 genomförde vi energihantering enligt ISO 50001. Många investeringar i energibesparande projekt på våra tyska och internationella platser sparade oss värdefulla resurser.

 

 

Våra strategiska mål
Genom att optimera våra interna processer förbättrar vi utsläppsintensiteten i våra produktionsanläggningar. Övervakning ges enligt rekommenderade internationella riktlinjer.
  • Vi tar hänsyn till koldioxidutsläppen från el till den producerade kvantiteten eller till de använda granulerna.
  • Vi samlar in förhållandet för alla ISO 14001-certifierade produktionsanläggningar. Detta gör det också möjligt att jämföra liknande platser.

Minskning av skrotvolym. Genom felanalyser i våra tillverkningsprocesser och kontinuerlig dokumentation av den specifika skrotvolymen till den mängd skrot som produceras, sparar vi naturresurser och därigenom sänker både koldioxid och kostnader.

KUNDSERVICE
019 20 65 10
infoSE@ejot.com

ADRESS
EJOT Sverige AB
Sandtagsvägen 9
702 36 Örebro
Sweden

Image
DIGITAL NÄRVARO
Typgodkännande av ytbehandlingar.
© 2020 EJOT Sverige AB