• +46 19 20 65 10
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rekommendationer för läggning av trall

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 
Olika avstånd mellan trallen beroende på virkestyp. Välj först virke och dess bredd för att se i tabellen längst ner på denna sida vilket avstånd kant-till-kant som ska användas för ett godkänt montage. Riktlinjer, text och bilder är från branschorganisationen Svenskt Trä, läs mer på www.svenskttra.se

Välj rätt skruv
Trallbrädor bör monteras med trallskruv av rostfritt stål A2 eller A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, är mer följsam och har lång livslängd. Är du osäker, välj trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt tabellen. Se till att längden av trallskruvens ogängade del motsvarar den valda trallbrädans tjocklek.

Image
Underliggande konstruktion och kant-till-kantavstånd
Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar till en altan är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (ca 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

Att tänka på innan du börjar
Innan du börjar, se till att all trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.
 
Om möjligt bör du vända trallbrädans kärnsida uppåt, då trallbrädan, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänder du den bästa sidan uppåt.
 

Montera trallen
Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att pappen går förbi golvbjälkars eller markreglars överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av. Hål bör förborras för trallskruv i brädändar, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 – 3,5 mm till trallskruv.

Skarvar i intilliggande trallbräda bör av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 mm och de bör fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvslutbräda bör ha en längd av minst 2,0 m.

Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda (fris), måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45x95 spikregel innanför yttre golvbjälke.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

This image for Image Layouts addon

1. Mät avståndet från kant till kant

När du valt typ av trallbräda, följ anvisningarna i tabellen för minsta avstånd kant-till-kant. Det är viktigt att ha rätt avstånd mellan trallbrädorna. Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Fogsprång mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning bör inte överstiga 3 mm.
This image for Image Layouts addon

2. Montera trallskruven 30 mm från kanten

Trallbrädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning och kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 mm bred rörelsefog.
This image for Image Layouts addon

3. Montera spikregel för att fästa brädorna vid skarvning

Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd. Vid skarv görs påsalning med 45x95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.
This image for Image Layouts addon

4. Skruva så skallen är precis i nivå med brädans yta

Trallskruv drivs in vinkelrätt mot trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvudet kommer i exakt nivå med träytan, inte djupare. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan.
Image
Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.
Image

Ytbehandling och underhåll av trall
Ett färdiglagt trädäck med trallbrädor bör omgående ytbehandlas med en färglös eller pigmenterad träolja, typ terrassolja, om möjligt innan den har uppfuktats av nederbörd.

Observera att i samband med en ytbehandling får trä inte ha en fuktkvot över 16 % (detta gäller även impregnerat trä).

En pigmenterad träolja motverkar träets naturliga kulörförändring och ger därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en opigmenterad träolja. Underhåll med pigmenterad eller opigmenterad träolja bör vid behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.

Alternativt kan ytan ytbehandlas med ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan efter kort tid en silvergrå kulör och den håller i många år innan behandlingen bör upprepas. Studier har visat att kiselbehandling ger ett bra skydd mot fukt och missfärgning.

Gör en årlig översyn av trädäcket och åtgärda eventuella brister i trallskruvs- eller kamspiksinfästningar. Byt ut eventuell trasiga trallskruv respektive kamspik och se till att alla skruvhuvuden respektive spikskallar är i exakt nivå med trallytan. Ibland kan man behöva komplettera med en extra infästning eller byta ut någon enstaka trallbräda.

Ett trädäck som tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller länge och ger många trivsamma stunder.


KUNDSERVICE
019 20 65 10
infoSE@ejot.com

ADRESS
EJOT Sverige AB
Sandtagsvägen 9
702 36 Örebro
Sweden

Image
DIGITAL NÄRVARO
Typgodkännande av ytbehandlingar.
© 2021 EJOT Sverige AB