Authorised Economic Operator, AEO

Ejot Sverige AB jobbar ständigt med kvalitetsförbättringar. Under 2010 har vi kvalitetssäkrat våra rutiner vid tullhantering, informationshantering, varuflöden, personal samt områdes- och skalskydd enligt AEOs certifikat för Tullförenklingar/Säkerhet och skydd. Det ger en smidig, säker och kostnadseffektiv hantering av gods.

"En transport startar redan när en order går in i de elektroniska systemen, då börjar ju planeringen av bland annat transportsätt" säger Tullverket som i och med sin revisionen säkerställer våra goda rutiner för både tull, säkerhet och skyddshantering av gods. De finns väl dokumenterade, är kända inom vår organisation och tillgängliga för alla användare. Ejot och Tullverket har dessutom tecknat en överenskommelse om Samverkan Mot Tullbrottslighet, SMT.