ISO-certifiering

ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008

Certifierat Miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004. Samt Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008

 

 Ladda ner certifikatet här.

 

Ejot Sverige AB bedriver ett miljöarbete som genom ständiga förbättringar främjar en hållbar utveckling, och som så långt möjligt är, hushållar med ändliga resurser. Vi skall uppfylla samhällets krav på oss avseende gällande miljölagar. Vår verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att vi förebygger uppkomsten av föroreningar. Samtliga medarbetare skall ges möjlighet att aktivt deltaga i miljöarbetet och information om företagets miljöarbete skall vara en naturlig del av vår marknadskommunikation.