Vi tänker på miljön
Datum: 2018-05-25 13:48
Och det hoppas vi att du gör också! Hjälp oss genom att svara på en enkät. Det tar inte mer än några minuter. Hållbarhet - Klimatskydd - Företagsansvar, dessa är nyckelord som blir allt viktigare över gränserna. Som företag med mer än 3000 anställda över hela världen vill vi inte stänga våra ögon för dagens utmaningar, utan att aktivt och självhjärtat ta itu med våra anställda såväl som våra affärspartners och andra intressenter. Vi vill göra vårt bidrag till klimatskydd och behöver din hjälp. Det tar inte mer än 5 minuter att fylla i enkäten - Hjälp oss att hjälpa miljön. https://www.webbenkater.com/s/246bd72

Redaktör: Josefin Jonsson