Ejot & Avdel drar nitmuttrar - verktyget 742 har fått en lillebror..
Datum: 2015-11-05 09:47

Klassikern – Verktyget 742 har fått en lillebror och uppföljare: ProSert XTN20, eller 742 02.

 

Verktyget erbjuder snabbare montering där användare nu kan välja att dra nitmuttern till moment eller till slaglängd. Beroende på applikation kan användaren nu vid varje tillfälle ställa in verktyget så att optimal funktion - moment, eller slaglängd används och tid kan sparas. ProSert XTN20 erbjuder som flexibelt verktyg dessutom snabb sättning om 1,16 sekund samt god kraft/vikt relation.

 

Kraft/vikt relationen visar hur starkt och lätt verktyget är i förhållande till övriga på marknaden förekommande. Med en kraft/vikt relation som är hela 11,1 KN/Kg tål ProSert XTN20 alla jämförelser. Dessutom är verktyget baserat på beprövad teknik som förfinats, samtidigt har egenskaper för grövre dimensioner skalats bort viket tillåter en lätt, stark och snabb maskindesign.

 

ProSert XTN20 väger endast 1,6 kg inklusive nosdel och är väl balanserat med ergonomi tagen i beaktande.


Redaktör: Johan Oskarsson