Neospeed
Datum: 2014-10-21 10:36
NeoSpeed® Magasinsnitning, snabbt och effektivt med ny unik design. NeoSpeed® kombinerar, hög klämkraft med ett brett greppområde. Detta nyutvecklade nitsystem har konstruerats och optimerats med hjälp av ledande teknik som finita element analys, och de unika ribborna i niten erbjuder applikationer med större dimensions toleranser jämfört med tidigare principer vilket förbilligar systemkostnaderna. Dessutom är NeoSpeed® en mutligrip nit, det innebär reduktion av varianter och minskning av antalet olika nitar/artikel nummer kund behöver i produktion/på lager eftersom en nit klarar flera greppområden. Nitförband med NeoSpeed® ger hållfasthets fördelar på upp till fyra gånger bättre värden jämfört med traditionella nitförband. Niten kan ersätta flera vanliga nitar eftersom multigrip funktionen och de integrerade ribborna ger bra hålfyllnad och material överskott på förbandets främre och bakre sida. Generellt kan toleranser i förproduktion sättas grövre varför systemkostnaderna i förband med NeoSpeed® typiskt sett blir lägre. Med upp till 52 nitar i ett magasin erbjuder NeoSpeed® effektiv produktion med reducerade tider för laddning/matning. Dessutom är systemet materialeffektivt utan splintar att ha hand om/städa upp efter.

Redaktör: