Korrosionsguide

Varje gång man ska sätta fast något är det en lång rad frågor som måste besvaras.

Vilka krafter kommer att påverka det som ska fästas in?

I viken miljö ska det sitta?

Vad är det för underlag?

Vilka krafter kommer att överföras till infästningspunkten?

Behöver jag en borrande skruv?

Måste jag använda ett visst verktyg vid monteringen? Och så vidare...

Inte minst är dessa frågor viktiga när det handlar om sådant som ska sitta utomhus och dessutom utgör en säkerhetsfråga för en senare användare. Han i sin tur ställer sig frågan: ”Kan jag lita på denna takstege och gångbrygga? Eller har infästningen rostat sönder och hur kontrollerar jag det i så fall?”

 

I denna guide avser vi att underlätta dessa val och samtidigt erinra om de fällor och fel som inte sällan uppträder i samband med monteringsarbetet.

 

» Bläddra i vår korrosionsguide